Holiday Homes in Kaikoura, New Zealand

113 Scarborough
113 Scarborough St 
Kaikoura 
3196833 
Absolute Waterfront
9 Kaka Rd 
Kaikoura 
3196881 
Blue Heron Bungalows
6 Ramsgate St 
Kaikoura 
3196861 
Kaikoura Holiday Home
180 Beach Rd 
Kaikoura 
3494980 
On the Beach
7 Hawthorne Rd 
Kaikoura 
3557839 
Seaward Pottery
Kiwa Rd 
Kaikoura 
3195795 
Sunrise Place
13 Sunrise Place 
Kekerengu 
5758993 

Holiday Homes in Kaikoura, New Zealand | Accommodation in New Zealand